Video: Tony Stewart wrecks at Daytona, Still has Chase points